Koszyk

Darmowa dostawa już od 50 zł

Dodatkowo

Formularz odstąpienia od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno (bądź też partiami/w częściach) termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (bądź też partii/części).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas przy pomocy poczty elektronicznej, na adres dimodo@op.pl bądź też listownie na adres: Firma Handlowo Usługowa Marzena Jachimowicz, ul. Górna 20, 16-400 Suwałki, z dopiskiem „reklamacja DIMODO” o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasz numer telefonu to +48 502 264 502

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej na adres e-mail dimodo@op.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego DIMODO.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pouczenie:

Poniżej znajduje się przykładowa treść formularza odstąpienia od umowy (formularz taki należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

………………………………
Miejscowość , data

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

……………………………………………………….
dane konsumenta (imię, nazwisko, nr telefonu)

……………………………………………………….
dane konsumenta (adres)

Firma Handlowo Usługowa Marzena Jachimowicz,
ul. Górna 20, 16-400 Suwałki,
NIP: 847 145 99 08

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):……………………………………………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data: ……………………………………………………………………………………………………………………………

(*Niepotrzebneskreślić.

Załącznik nr 3 do Regulaminu sklepu internetowego DIMODO.pl

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Pouczenie:

Poniżej znajduje się przykładowa treść formularza reklamacyjnego (formularz taki należy wypełnić i odesłać w przypadku reklamacji zakupionego towaru).

………………………………

Miejscowość , data

Darmowa dostawa

za zakupy od 50 zł

Łatwy zwrot

do 14 dni

Wysyłka tego samego dnia

zamówienia złożone do godz. 11.00

100% bezpieczna transakcja

zabezpieczona certyfikatem SSL